EXTRA

 

Uit Gemeentelijk,Informatieblad Londerzeel, jan-feb 2022.

 

Waar zijn de boeken en Transcripties over Londerzeel te vinden?

Boeken

De Digitale versies.

De digitale versies werden ter beschikking gesteld van de archiefdienst van de Gemeente Londerzeel en kunnen daar, na afspraak en onder de voorwaarden van dat archief geconsulteerd worden.

 

40 van de 43 originele boeken en boekjes, getoond op de Website LonderzeelVroeger, hebben (in hun nog niet helemaal definitieve vorm) jarenlang zonder enige lees- of kopieerbeperking en gratis online gestaan. Van mij mocht dat zo blijven.

Het is de bedoeling dat een deel van deze werken eerlang via de archiefpagina’s van de gemeentelijke website zal aangeboden worden.

Omdat ik echter vrees dat de klemtoon van het woord ‘eerlang’ op ‘lang’ zal vallen heb ik enkele definitieve versies nu opnieuw op de website LonderzeelVroeger online gezet. De links staan op de betreffende pagina bij de informatie over de transcriptie of het boek.

Opmerking: Op dit moment is dat bijzonder weinig. Als ik opnieuw gratis webruimte vind (of als iemand die mij kan geven) volgt er meer.

Zodra de (meest interessante) boeken via het gemeentearchief online zullen kunnen bekeken worden zal de site LonderzeelVroeger definitief worden gedeactiveerd.

Opmerking: Het boek over de geschiedenis van Diepensteyn te Steenhuffel heb ik aan de NV Diepensteyn geschonken omdat ik van  oordeel ben dat het geen betere bestemming kan hebben. Het is online op de site van de NV Diepensteyn te lezen en wel onder volgende directe link:  https://kasteeldiepensteyn.be/

Gedrukte versies.

De volledige reeks gedrukte boeken is momenteel onder meer te vinden en te consulteren:

  • In de Openbare Bibliotheek van Londerzeel.
  • Op het archief van de Gemeente Londerzeel.
  • In de bibliotheek van het Documentatiecentrum Vlaams Brabant te Leuven (bij het Rijksarchief).

Omdat er vraag naar was en omdat het print-on-demand-systeem op dit moment een hoogstaande kwaliteit kan leveren, heb ik besloten om (de meest interessante studies) ook in boekvorm en dus op papier aan te bieden.

 

Bestellen of meer informatie vragen kan hier

Na prijsbevestiging en na ontvangst van de betaling op het door te geven rekeningnummer, worden boek of boeken binnen de 10 dagen rechtstreeks door de drukker op het door u opgegeven adres geleverd. 

 

Opmerking:

- Het boek over de Geschiedenis van Diepensteyn kan besteld worden via https://kasteeldiepensteyn.be/

Transcripties

Al de originele bronnen die ik in handen kreeg heb ik bewerkt of (meestal) volledig digitaal getranscribeerd. Dat vergemakkelijkt het zoeken, en niet alleen voor mij. Hierna een (soort van chronologisch) overzicht van de bijzonderste transcripties die in de archieflokalen van de gemeente Londerzeel ter inzage zijn. Dikwijls zijn ook de scans van de originele documenten aanwezig.

Enkele transcripties staan ook online. Deels op deze site, deels op de site van het Rijksarchief en mogelijk, nà het 'Personenregister van groot-Londerzeel, 1280-1650', eerlang ook nog enkele andere op de site van het gemeentearchief.

Chronologisch overzicht van de bestaande transcripties.

 

1321-1570 Cijnsboeken van het hertogdom Brabant, kwartier Overzenne, voor Steenhuffel en Malderen - 95 blz.

1350-1496 Malderen, register van jaargetijden, extracten gemaakt door pastoor van Zuene in 1582 - 18 blz.

1362-1717 Steenhuffel, de H. Geest (huisarmen), enkele akten uit het archief Vanderstadt - 12 blz.

1372-1419 Londerzeel, cijnsboeken van het land van Grimbergen (Vianden en Nassau) voor Londerzeel - 41 blz.

1389             Groot onderzoek van hertogin Johanna (in Londerzeel en omstreken) - 40 blz.

1402             Charter in het parochiearchief van Vilvoorde in verband met Marselaer te Steenhuffel - 6 blz.

1430-1480 Leenboek van het leenhof van Dendermonde (alleen Londerzeel en Steenhuffel, geselecteerd uit de bewerking van Willy Stevens - 20 blz.

1440-1627 Malderen, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen - 27 blz.

1448-1611 Steenhuffel, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen - 16 blz.

1466-1570 Steenhuffel, leen- en cijnsboeken van Diepensteyn (6 registers) - 162 blz.

1485-1522 Bijzondere lenen van het Land van Grimbergen in Malderen, Steenhuffel, Buggenhout, Lippelo, Liezele... - 84 blz.

1508             Cijnsboek van Karel vander Noot van zijn cijnshof in Steenhuffel (2 bestanden) - 36 blz.

1516-1536 Rekeningen van de stadhouder van het Land van Grimbergen voor Malderen en Steenhuffel - 30 blz.

1520-1615 Leenboek van de heerlijkheid van Ophem in Steenhuffel - 101 blz

1524-1580 Londerzeel, leenboek van Hendrik, Philips en Jan van Ursene - 21 blz.

1530              Denombrement van Karel Vander Noot van zijn eigendommen in Steenhuffel en Malderen - 15 blz.

1538-1566 Rekeningen van de stadhouder van het Land van Grimbergen voor Londerzeel - 27 blz.

1540-1790 Leenboeken van het Land van Grimbergen voor de in 1540 overgenomen heerl. Vilain en Voorspoel in Londerzeel en Steenhuffel (4 reg.) - 159 blz.

1541-1795 Steenhuffel – Registers van de Schepenbank van Steenhuffel (19 registers) - 5172 blz.

online te consulteren op deze site en op de site van het Rijksarchief(zie hier)

1541-1795 Steenhuffel – Alfabetische index van de personen genoemd in de registers van de Schepenbank (met relevante genealogische informatie) - 1630 blz.

online te consulteren op deze site (zie hier)

1542-1659 Steenhuffel - Perrehof (later Brandewijnhoeve), 6 akten van overdracht - 17 blz.

1543             Bijzondere lenen, van het Land van Grimbergen in Londerzeel - 95 blz.

1543             Door het Land van Grimbergen geheven Tiendenpenning in Londerzeel - 28 blz.

1547             Steenhuffel, Diepensteyn, register van de cijns te delen met Bouchout en Zellaer - 16 blz.

1553-1675 Personen vernoemd in de registers van de Schepenbank van Londerzeel - 355 blz.

1563-1615 Steenhuffel, rekeningen van de meiers Alvaro en Jan Goossens (vooral ivm geïnde boetes), 6 rekeningen - 69 blz.

1565-1797 Steenhuffel, kapelanieën van de Zielmissen (8 reg. 1565-1753), vd Cloote (1612-1979) en Diepensteyn (1440-1797) - 112 blz.

1570-1839 Londerzeel, parochiearchief in het Rijksarchief (fragmenten) - 81 blz.

1570-1797 Steenhuffel, inkomsten van de pastorij - 35 blz.

1574-1619 Steenhuffel, leen- en cijnsboek van Diepensteyn (2 registers) - 47 blz.

1589-1686 Leenboek van de Commanderij van Pitsemburg te Steenhuffel en Londerzeel - 57 blz.

1601-1627 Cijnsboek van Philippote van Ophem (nà Karel vander Noot) van haar cijnshof in Steenhuffel - 30 blz.

1611              Steenhuffel, Diepensteyn, denombrementen van Peeter Micault van zijn eigendommen in Steenhuffel - 5 blz.

1615-1666 Steenhuffel, register van contracten van de laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens - 107 blz.

1616-1790 Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, 5 (interessante) documenten - 20 blz.

1617             Cijnsboek van het hertogdom Brabant, kwartier Overzenne, voor Malderen - 10 blz.

1622            Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, register 1 - 42 blz.

1626            Steenhuffel, cijnsboek van de Hoge Heerlijkheid (volgt op de cijnsboeken van het kwartier van Overzenne na de overdracht aan Diepensteyn) - 6 blz.

1629            Malderen, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen - 5 blz.

1631-1728 Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, register 2 - 18 blz.

1636             Londerzeel, testament van Cyprianus Feye van Jaersma (heer van Drietoren) - 10 blz.

1639             Antonio Hooftman (eigenaar van het Perrehof in Steenhuffel) ziet af van zijn claim op de hoeve Rattepoele - 6 blz.

1684-1690 Steenhuffel, cijnsboek van het laathof van Oyenbrugge onder Steenhuffel - 7 blz.

1698-1615 Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, nota’s van diverse pastoors - 38 blz.

1699            Kaartboek en parochiemeting van Steenhuffel (Jan van Acoleyen) - 92 blz.

1702             Londerzeel, parochietelling - 29 blz.

1704             Steenhuffel, rekening van de H. Geest (de huisarmen) - 20 blz.

1709             Kaartboek en parochiemeting van Londerzeel (Jan van Acoleyen) - 86 blz.

1702-1702 Londerzeel, een reconstructie van bewoning, grondbezit, grondgebruik en toponiemen - 154 blz.

1719              Kaartboek en parochiemeting van Malderen (Jan van Acoleyen) (sterk samengevat) - 10 blz.

1746-1796 Steenhuffel, cijnsboek van het Laathof Prevost en daarna Tervooren - 140 blz.

1755             Steenhuffel, bevolking - 3 blz.

1781-1805 Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, registers 5, 6 en 7 (zie ook Manuaal van pastoor vanden Eynde) - 107 blz.

1792-1900 Steenhuffel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig) - 2463 blz.

1795-1796 Steenhuffel, volks- en landbouwtelling - 28 blz.

1796             Londerzeel, volkstelling - 40 blz.

1796              Malderen, volkstelling - 23 blz.

1798-1870 Londerzeel, historische (en andere) aantekeningen van onderpastoor J. Andreas Geboers - 16 blz.

1813               Londerzeel, bevolkingsregister - 186 blz.

1820-1900 Malderen, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig) 

1827-1900 Londerzeel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig) - 1648 blz.

1834-1921 Londerzeel, kadaster (6 bestanden) - 987 blz.

1837-1840 Londerzeel, in- en uitwijking - 15 blz.

1840-1846 Londerzeel, bevolkingsregister - 210 blz.

1860              Steenhuffel, reconstructie van bevolking en bewoning - 48 blz

1898-1937 Fragmenten uit het archief steenkapper Praille - 22 blz.

1865-1951 Correspondentie over en vooral van juffer Jeanne Orianne van Londerzeel - 217 blz.

1901-1920 Steenhuffel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig) - 474 blz.

1901-1920 Malderen, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig) - 761 blz.

1901-1930 Londerzeel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (alleen voor oorlogsperiode volledig) - 530 blz.

1905             Malderen, de Geschiedkundige Stoet - 5 blz.

1905-1911 Steenhuffel, volkstelling (telling 1905 met wijzigingen tot 1911) - 196 blz.

1914-1918 Eerste Wereldoorlog, Getuigenissen van Belgische militairen - 105 blz.

1914-1918 Eerste Wereldoorlog, Getuigenissen van Duitse militairen - 36 blz.

1914-1918 Eerste Wereldoorlog, Lokale getuigenissen - 65 blz.

1920-1925 Steenhuffel, militairen met onbepaald verlof - 9 blz.

1923-1937 Steenhuffel, vreemdelingenregister - 17 blz.

1952             Steenhuffel, inventaris van kunstvoorwerpen (vooral in de kerk) - 8 blz.

1970-1971 Steenhuffel, kiezerslijst - 49 blz.

2002            Steenhuffel, inventaris archief parochie Sint-Genoveva, recentelijk overgedragen aan het Rijksarchief - 22 blz

 

 Samen: 19145 blz. A4